Compozitorul Sigismund Toduţă >>

Fundaţia S.TODUŢĂ

- istoric
- proiecte
- publicaţii
- competenţe
- implică-te!

CASA MEMORIALĂ

- prezentare
- arhivă
- vizite

INFORMAŢII

- evenimente
- oferte
- contact
- link-uri utile
Fundaţia Sigismund Toduţă

(1991)


Fundaţia a fost înfiinţată în 1991 în memoria compozitorului, creatorului de şcoală muzicală Sigismund Toduţă (1908-1991).
Locuinţa din strada cu acealaşi nume, în care Sigismund Toduţă şi-a trăit ultimii săi 30 de ani, adăposteşte Casa memorială deschisă şi închinată acestui mare muzician transilvan.
Fundaţia are menirea de a păstra şi propaga creaţia componistică şi muzicologică a lui Sigismund Toduţă, de a stimula cercetarea operei sale prin acordarea de premii şi burse de studiu.